arbeidsrecht

Slogan van je site

Relatiebedingen

Het is voor werkgevers van belang om zekere afspraken te maken met het personeel. Dit kan je regelen door een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een relatiebeding is een contractbepaling die een werknemer verbiedt om na zijn vertrek bij de werkgever klanten, leveranciers of andere werknemers te benaderen. Om ervoor te zorgen dat dit rechtsgeldig gebeurt, is het goed om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een relatiebeding.

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht vind je regels over bijvoorbeeld de duur van arbeidsovereenkomst, de ontslagregels en de transitievergoeding. Het voorkomen van ruzies doe je door de kennis en kunde van een jurist in te schakelen. In iedere fase is dat mogelijk. Of het nu om het aannemen of juist het ontslag van een werknemer gaat; wij staan voor je klaar met een juridisch advies op maat.

Arbeidsovereenkomsten

In een arbeidsovereenkomst regel je de onderlinge verhoudingen tussen een werkgever en werknemer en de arbeidsvoorwaarden. Dat een overeenkomst een arbeidscontract wordt genoemd, wil niet zeggen dat er ook sprake is van een arbeidsovereenkomst. Een contract die anders wordt genoemd kan soms weer wel een arbeidsovereenkomst zijn.

Freelancers

Als ondernemer hoop en verwacht je dat de onderneming steeds meer groeit. Als een bedrijf daadwerkelijk groeit en zo groot wordt dat de werkdruk te groot wordt of als er bepaalde expertise nodig hebt, dan zal je moeten uitbreiden. En dan? Personeel aannemen is een mogelijkheid, maar dan is risicovol. Een freelancer dan eerst? Risico's zijn daar ook aanvast. Over deze risico's vertellen we meer in dit blog.

Ziekte

Elk jaar zijn de meeste mensen wel eens ziek. Vaak is dat niets meer dan een griepje. Helaas komt het ook voor dat iemand voor lange tijd tijd ziek is. Alleen als de medewerker niet werkt en dat voor zijn rekening komt krijgt hij geen loon. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een medewerker wel of geen recht op loondoorbetaling als hij ziek is? Wie betaalt dan het loon en hoe hoog is dat dan? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.

Ontslag UWV

Om een werknemer te kunnen ontslaan, moet je eerst een ontslagbrief van het UWV ontvangen. Dit is een document waarin de reden van de werkgever voor het beƫindigen van de arbeidsovereenkomst staat en hoe hij verder wil gaan met eventuele toekomstige werkloosheidsuitkeringen. Als je deze brief verkregen hebt, is het je verantwoordelijkheid als werkgever om je werknemers schriftelijk van de beƫindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te brengen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.